IMG_3850

    一開始先用報紙把自己的頭型貼出來  自己一個人做這個步驟還真是有點不方便XD

 完成之後有種 哇! 原來我的頭型是這樣子阿! 的感覺

 

 

 

 

 

IMG_3851

       接下來 繞一圈厚紙板 頭頂也加一條厚紙板  穩固頭型  

   然後完成頭盔的初步外型

 

 

 

 

 

IMG_3852  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

dr-fates-helmet-on-constantine-100450  

   會興起製做這個頭盔的念頭是因為在新影集 康斯坦汀 看到有命運博士頭盔的彩蛋~!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    ken 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()