IMG_2560  

      這是好久之前就擬定的計畫了  夜魔俠必須高可動!!

 

我還有另一支多出來的火人  可能會拿來改成影集版的閃電俠  現在就等官方公部全身圖了!!

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2563

       這是被我從二度入手的末日博士身上割下來  準備用來改影集版綠箭俠的部分   

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    ken 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()